COLOFON

Verantwoordelijk voor de inhoud

Familie Franz & Simone Juen
Eigenaar: Markus Juen
Bergbahnstrasse 28 | 6780 Schruns | Oostenrijk
e-Mail: info@visit-schruns.com | Tel.: +43 664 341 94 83
ATU79501406

Programmering

allerart mediadesign | www.allerart.com

Fotorechten & Copyright

Familie Franz & Simone Juen | Fotolia

Juridische informatie

1. Inhoud van het online aanbod

De familie Franz & Simone Juen, hierna auteur genoemd, aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, die veroorzaakt zijn door het gebruik of niet gebruiken van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, worden uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of het volledige aanbod zonder kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links

De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en op de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij nadrukkelijk van alle inhouden van de gelinkte/gekoppelde pagina’s. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod. Voor illegale, incorrecte of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk en niet degene die alleen maar naar de betreffende publicatie linkt.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van alle gebruikte grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren en om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en mogelijk door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijk geregistreerde eigenaars. Alleen vanwege de loutere vermelding is niet de conclusie te trekken, dat de handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf samengestelde objecten, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Privacy/gegevensbescherming

Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan wordt de overdracht van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis gedaan. Het gebruik van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder bijv. specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van derden ter verzending van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails in geval van overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarnaar op deze pagina werd verwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet, niet meer of niet volledig juridisch correct zijn, is dit niet van invloed op de inhoud of geldigheid van de overige delen van het document.

PRIVACYBELEID

Familie Franz & Simone Juen
Eigenaar: Markus Juen
Bergbahnstrasse 28 | 6780 Schruns | Oostenrijk
e-Mail: info@visit-schruns.com

Dit privacybeleid heeft betrekking op het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt, zoals wanneer u onze website bezoekt, wanneer u een aanvraag indient, boekt of als u ons belt. Neem even de tijd om het onderstaande document te lezen, waarin wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens, welke soorten gegevens we verzamelen, hoe en voor welk doel we die gegevens gebruiken, met wie we de informatie delen en hoe we uw persoonlijke informatie beschermen.

Uw persoonlijke rechten hebben onze hoogste prioriteit en we doen er alles aan om die rechten te beschermen.

Uiteraard blijven alle verdere verplichtingen inzake gegegevensbescherming buiten dit privacybeleid onveranderd.

Waarom verzamelt de familie Franz & Simone Juen persoonlijke gegevens en hoelang worden persoonlijke gegevens bewaard?

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om een voorbeeldige klantenservice te bieden tijdens uw verblijf in ons huis, om een gemakkelijke toegang tot onze website mogelijk te maken en om u optimale aanbiedingen te kunnen doen. Bovendien helpen uw persoonlijke gegevens ons om u op de hoogte te houden van de nieuwste aanbiedingen en ontwikkelingen waarvan wij denken dat die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Als u niet geïnteresseerd bent om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en aanbiedingen, kunt u ons dit op elk moment laten weten.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang dit nodig is voor de invulling van de bovengenoemde services of zolang we vanwege dwingende wettelijke bepalingen verplicht zijn om dergelijke gegevens op te slaan.

Welke gegevens worden verzameld?

Er zijn een aantal situaties waarin uw persoonlijke informatie ons kan helpen om u beter van dienst te zijn. Zo kan bijvoorbeeld om persoonlijke informatie gevraagd worden wanneer u ons een aanvraag stuurt. Er wordt van u alleen informatie gevraagd die relevant is voor de betreffende situatie. Hiertoe behoren bijvoorbeeld naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en de gewenste contactmethode. Als u via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met de van u daar aangegeven contactgegevens bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming. Daarnaast verzamelen we informatie voor marktonderzoeksdoeleinden om onze klanten beter te leren kennen en daardoor een effectievere service te kunnen bieden. Verder verzamelen we persoonlijke informatie over klantenactiviteiten op onze website. Naar aanleiding van deze gegevens kunnen we bepalen, welke informatie voor onze klanten echt nuttig is en welke delen van onze website en internetservice onze klanten het meest interesseren.

Wanneer geeft de familie Franz & Simone Juen persoonlijke gegevens door?

We nemen de bescherming van uw persoonlijke rechten zeer serieus. We verzekeren u, dat we uw contactgegevens niet zullen verkopen of uitlenen aan andere aanbieders. Om u een voorbeeldige service te kunnen bieden, geven we uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden door aan bedrijven, die echter verplicht zijn om deze informatie te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid. Het kan voor ons van tijd tot tijd nuttig zijn om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken aan andere bedrijven die voor ons werkzaam zijn om u namens de familie Franz & Simone Juen producten en services aan te bieden. Deze bedrijven kunnen ons met name helpen informatie te verwerken, vragen van klanten uit te voeren, klantgegevens te beheren en bij te houden, klantenservice te bieden, uw interesse in de producten en services van de familie Franz & Simone Juen te evalueren en klantonderzoek of enquêtes over de klantentevredenheid uit te voeren. Deze bedrijven zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke privacywetgeving. Bovendien kunnen we, vanwege verplichte wettelijke of reglementaire vereisten, gedwongen worden om uw persoonlijke informatie vrij te geven.

Hoe beschermt de familie Franz & Simone Juen uw persoonlijke gegevens?

We nemen voorzorgsmaatregelen, waaronder administratieve, electronische en fysieke procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

De website van de familie Franz & Simone Juen (https://www.visit-schruns.com) maakt gebruik van de industriestandaard SSL (Secure Sockets Layer) voor codering. Dit verzekert de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie bij het verrichten van transacties via internet.

Ook u kunt ons helpen en passende voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke informatie op internet te beschermen. Zorg ervoor dat u een beveiligde webbrowser gebruikt en de instellingen van de webbrowser inschakelt om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Integriteit van uw persoonlijke gegevens

We hebben beschermende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie altijd correct, volledig en up-to-date is voor het beoogde gebruiksdoel. Natuurlijk heeft u ten allen tijde het recht om de door u verstrekte persoonlijke gegevens op juistheid en actualiteit te laten controleren en om indien nodig wijzigingen aan te vragen. U kunt ons helpen ervoor te zorgen dat uw contactgegevens en voorkeuren correct, volledig en actueel zijn. U kunt ook een kopie van uw persoonlijke gegevens aanvragen door contact met ons op te nemen via het onderstaande e-mailadres.

Cookies en andere technologieën

Zoals gebruikelijk op veel andere bedrijfswebsites, gebruikt de familie Franz & Simone Juen ook zogenaamde “cookies” en andere technologieën om beter inzicht te krijgen welke onderdelen van onze website het meest populair is, hoe de bezoekers zich over de website bewegen en hoeveel tijd zij in de verschillende gebieden doorbrengen. Daarnaast gebruiken we technologie om ervoor te zorgen dat online adverteren effectief is en de klanten ook daadwerkelijk op onze producten en services opmerkzaam gemaakt worden. We gebruiken cookies en andere technologieën om het dataverkeer op onze website te analyseren, zodat we het ontwerp en de functionaliteit verder kunnen verbeteren en de efficiëntie van de communicatie met de klanten kunnen onderzoeken. Verder gebruiken we cookies om onze website beter af te stemmen op uw behoeften en om u bij elk bezoek meer navigatiegemak te bieden.

Zoals bij de meeste websites, verzamelen we ook automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie omvat Internet Protocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), verwijzings-/eindpagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempels en clickstreamgegevens.

In sommige van onze e-mailberichten gebruiken we een zogenaamde “doorklik-URL” die is gekoppeld aan de inhoud op onze website. Als u op zo’n URL-adres klikt, passeert u onze webserver voordat u de daadwerkelijke doelwebpagina heeft bereikt. We volgen deze “click-through”-gegevens om de interesse in specifieke onderwerpen te bepalen en om de effectiviteit van de communicatie met de klanten te meten. Als u wilt voorkomen, dat zulke gegevens worden vastgelegd, klikt u in de e-mails eenvoudig op geen tekst- of grafische links.

Daarnaast gebruiken we zogenaamde “pixel-tags” (kleine afbeeldingsbestanden) die informatie geven over welke gebieden van onze website klanten bezocht hebben of meten we hoe effectief zullen zoekopdrachten van klanten op de website waren.

Met behulp van pixel-tags kunnen we bovendien ook e-mailberichten in een voor de klant leesbaar format sturen. Daarnaast kunnen we daarmee controleren of e-mails geopend werden, zodat we alleen die berichten verzenden die onze klanten ook echt interesseren.

Ons streven om uw persoonlijke rechten te beschermen

Zoals reeds eerder vermeld, nemen we de bescherming van uw persoonlijke rechten zeer serieus. Om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen, zal dit beleid worden doorgegeven aan alle betreffende werknemers en zullen privacywaarborgen worden geïmplementeerd.

De website bevat links naar websites van andere bedrijven. De familie Franz & Simone Juen is niet verantwoordelijk voor de omgang van deze bedrijven met uw persoonlijke rechten. We raden u daarom aan om deze bedrijven te raadplegen over hun privacybeleid.

Vragen over de bescherming van persoonlijke rechten

Als u vragen of opmerkingen heeft over het thema privacy, neem dan alstublieft contact met ons op.

Stuur ons een bericht (contactgegevens hieronder).
Familie Franz & Simone Juen
Eigenaar: Markus Juen
Bergbahnstrasse 28 | 6780 Schruns | Oostenrijk
e-Mail: info@visit-schruns.com

Natuurlijk kunt u ons vragen welke gegevens we over u verwerken, waar deze gegevens vandaan komen, waarvoor ze gebruikt worden en aan wie deze worden doorgegeven. Ook kunt u natuurlijk verkeerde gegevens corrigeren of ontoelaatbaar verwerkte gegevens laten verwijderen. De bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zijn ook hier van toepassing.

Verklaringen van toestemming, die u ons hebt gegeven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunnen op elk moment worden ingetrokken. Een dergelijke intrekking is echter niet van toepassing op dergelijke soorten van gegevensverwerking die al wettelijk toegestaan zijn.

We hebben het recht dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Als belangrijke wijzigingen worden aangebracht, wordt er een bericht op onze website geplaatst met daarin de bijgewerkte versie van het privacybeleid.

Gebruik van Google Analytics en remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en internet verbondene diensten aan te bieden. Ook zal Google deze informatie overdragen aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens namens Google verwerken.

Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Derden, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken op deze website van een gebruiker.

Google zal nooit uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt te allen tijde in de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw IP-adres door Google Analytics. Meer informatie hierover vindt u onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt het gebruik van cookies door Google ook uitschakelen door de pagina te bezoeken om Google-advertenties uit te schakelen. Of u kunt het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te gaan. Klik voor meer informatie hierover op de voorwaarde van Google.

We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” uitgebreid werd om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen.

Als u echter de installatie van cookies verhindert door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, wijzen wij u erop, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Social bookmarks

Op onze website bieden we de mogelijkheid om via externe links inhoud te delen op sociale netwerken of per e-mail. Als u deze gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina’s van de provider en wordt overeenkomstige informatie over de gebruiker doorgegeven.

Als u tijdens het gebruik van onze website op één van deze sociale netwerken met uw acount bent aangemeld en onze inhoud wilt delen, dan wordt deze informatie gekoppeld aan uw desbetreffende account. Wij als operator hebben geen invloed op de gegevens die door plug-ins worden doorgegeven aan de juiste server. Doorgaans wordt het IP-adres verzonden.

Meer informatie over de behandeling van uw gegevens vindt u in het privacybeleid van de betreffende provider:
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy